Online Quiz

Online Quiz 23

2
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 23

1 / 10

વાતાવરણમાં પરિવર્તન અને મૌસમસંબંધી............. વિજ્ઞાન છે.

2 / 10

કપાસના છોડના કયા ભાગમાંથી રૂ મળે છે?

3 / 10

ભાષા આધારિત રચાયેલું પ્રથમ રાજ્ય કયું હતું?

4 / 10

ભાષા આધારિત રચાયેલું પ્રથમ રાજ્ય કયું હતું?

5 / 10

6 બાળકોને અલગ અલગ કેટલી રીતે 6 ખુરશી પર બેસાડી શકાય?

6 / 10

કોલકાતા કઈ નદીના કિનારે છે?

7 / 10

શબ્દ 'બટરફ્લાય સ્ટ્રૉક' કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ છે?

8 / 10

ભાષા આધારિત રચાયેલું પ્રથમ રાજ્ય કયું હતું?

9 / 10

કયા ગ્રહને લીલો ગ્રહ કહે છે?

10 / 10

ટોપી : માથું :: ચશ્મા 😕

Your score is

The average score is 80%

0%

Online Quiz 22

6
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 22

1 / 10

ચા-પાણી શબ્દનો સમાસ ઓળખવો.

2 / 10

રોમન લિપિમાં 900 કેવી રીતે લખાય?

3 / 10

એક ગેસલાઇટર ₹46 માં વેચતા 15% નફો થાય છે, તો તેની મૂળ કિંમત કેટલી?

4 / 10

'રીમ' શબ્દ શેના માટે વપરાય છે?

5 / 10

SI પદ્ધતિમાં કાર્યનો એકમ કયો છે?

6 / 10

Diya.......... reading since five o'clock.

7 / 10

કયા દેશને 'ખાંડનો વાટકો' કહેવામાં આવે છે?

8 / 10

ત્રિપિટક નામનો ગ્રંથ કયા ધર્મનો છે?

9 / 10

I will call you.......... Monday.

10 / 10

8% લેખે ₹4,000નું 2 વર્ષનું સાદું વ્યાજ કેટલું થાય?

Your score is

The average score is 63%

0%

Online Quiz 21

6
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 21

1 / 10

નીચે આપેલા શબ્દોમાંથી ભાવવાચક સંજ્ઞા શોધો.

2 / 10

ડુંગરીમાં રહેલા કયા વાયુને કારણે આંખો બળે છે?

3 / 10

ભારતના હવામાન ખાતાની મુખ્ય કચેરી કયા શહેરમાં આવેલી છે?

4 / 10

નેહાનું રુધિરજૂથ O છે તો તેણી કયા જૂથનું રુધિર લઈ શકે?

5 / 10

નીચેનામાંથી કઈ એક રમત સબંધિત છે?

6 / 10

The sky is............. our head.

7 / 10

5,6,10,19,?

8 / 10

1 થી 50 સુધીના અંકોનો સરવાળો કેટલો થાય?

9 / 10

કવિ કલાપીનું મૂળ નામ શું હતું?

10 / 10

1857 ના બળવાના પ્રથમ શહીદ કોણ હતા?

Your score is

The average score is 53%

0%

Online Quiz 20

4
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 20

1 / 10

'મિતાહારી' શબ્દનો વિરુદ્ધાથી શબ્દ શોધો.

2 / 10

ગોબર ગેસનો મુખ્ય ઘટક કયો છે?

3 / 10

ભારતનો આઈ. એસ. ડી (ઇન્ટરનેશનલ સબસ્કાઇબિંગ ડાયલિંગ કોડ) નો કોડ નંબર શું છે?

4 / 10

કાનમ પ્રદેશ કયા જિલ્લાની આસપાસ છે?

5 / 10

ભગવાન બુદ્ધે પોતાનો પ્રથમ ઉપદેશ ક્યાં આપ્યો હતો?

6 / 10

Find the synonymous of the capitalized word : SOAR

7 / 10

............ Old man comes.

8 / 10

નીચેનામાંથી કયો રોકડિયો પાક નથી?

9 / 10

નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યા ખોટી છે?

3,8,15,24,35,47,63

10 / 10

સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ પાવાગઢ એ................. નાં દર્શન કરાવે છે?

Your score is

The average score is 55%

0%

Online Quiz 19

9
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 19

1 / 10

___ girl in blue frock is my sister.

2 / 10

ઘટમાં ઘોડા થનગને આતમ વિંઝે પાંખ, અણદીઠેલી ભોમકા પર યૌવન માંડે આંખ ' કોની પંક્તિઓ છે?

3 / 10

કર્કવૃત્ત રેખા નીચેનામાંથી ગુજરાતના કયા જિલ્લામાંથી પસાર થાય છે?

4 / 10

 

તળપદો શબ્દ 'કેડે' નો શો અર્થ થાય છે?

5 / 10

અણુવિજ્ઞાનનો પ્રારંભ કયા વિજ્ઞાનિકથી થયો?

6 / 10

ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ મહત્તમ અને યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરનાર કયો દેશ છે?

7 / 10

નીચેના પૈકી કયું સર્વ પ્રથમ ગુજરાતી દૈનિક સમાચારપત્ર ગણાઈ છે?

8 / 10

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું જન્મસ્થળ ક્યાં છે?

9 / 10

1 થી 40 સળંગ સંખ્યાઓનો સરવાળો કેટલો થશે?

10 / 10

ભારતમાં 'પશ્મીના' ઊન શેના પરથી મેળવવામાં આવે છે?

Your score is

The average score is 41%

0%

Online Quiz 18

0 votes, 0 avg
18
Created on By mahesh

Online Quiz 18(Science Quiz)

1 / 10

લોહીમા ક્યુ તત્વ હોય છે?

2 / 10

વનસ્પતિ વિજ્ઞાનના પિતા તરિકે કોને ઓળખવામા આવે છે?

3 / 10

કઠોળ માથી ક્યુ તત્વ મળે છે?

4 / 10

ક્યા વિટામિનની ઉણપથી સ્કર્વી રોગ થાય છે?

5 / 10

વિક્ટોરિયા રિજિયા સૌથી વધુ ક્યા જોવા મળે છે?

6 / 10

વનસ્પતિ ખોરાક ક્યા સ્વરુપે બનાવે છે?

7 / 10

સજીવનો સૌથી નાનો એકમ ક્યો છે?

8 / 10

ખોરાકને વલોવવાનુ કાર્ય કોણ કરે છે?

9 / 10

રક્તકણોનુ પ્રમાણ ઘટી જવાથી ક્યો રોગ થાય છે?

10 / 10

માનવ શરીરનુ ક્યુ અંગ અવશિષ્ટ અંગ છે?

Your score is

The average score is 52%

0%

Online Quiz 17

/10
0 votes, 0 avg
10
Created on By mahesh

Online Quiz 17

1 / 10

સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એંડ મરીન કેમિકલ રીસર્ચ સેંટર ક્યા આવેલુ છે ?

2 / 10

નીચેનામાથી અલગ હોય તે લખો

3 / 10

આબુના દંડનાયક તરીકે ભીમદેવે કોની પસંદગી કરી હતી ?

4 / 10

નીચેનામાથી સુરતમા શુ આવેલુ નથી ?

5 / 10

A:B=5:9 અને B:C=4:7  હોય તો A:B:C  શોધો

6 / 10

કહેવતનો અર્થ આપો:પારકે ભાણે મોટો લાડુ

7 / 10

Change the following into passive voice:

Who can do this sum ?

8 / 10

સાચી જોડણી લખો

9 / 10

Mohit ,you should ___your teachers advice   

10 / 10

“શ્રધ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરુર?

કુરાનમા તો કયાય પયગમ્બરની સહી નથી” આ પંક્તિ કોની છે?

Your score is

The average score is 55%

0%

Online Quiz 16

9
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 16

1 / 10

શેર બજારમાં તેજી દર્શાવતું પ્રતીક કયું છે?

2 / 10

10 ના 120 ટકા + 20 ના 180 ટકા = 30? ટકા

3 / 10

મ્યાનમાર કયા દેશનું નવું નામ છે?

4 / 10

એઇડ્સ કોના કારણે થાય છે?

5 / 10

'સમૂળી ક્રાંતિ' ના લેખક કોણ છે?

6 / 10

CD=12, DE=20 હોય તો EF=?

7 / 10

આઝાદ હિંદ ફૌજ સાથે કોનું નામ સંકળાયેલ છે?

8 / 10

'ઠોઠ નિશાળિયો' કોનું તખલ્લુસ હતું?

9 / 10

સૂર્યપ્રકાશથી માનવત્વચાને કયું વિટામિન મળે છે?

10 / 10

જંગલ : વૃક્ષ :: લાઇબ્રેરી:?

Your score is

The average score is 68%

0%

Online Quiz 15

10
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 15

1 / 10

જો પાંચ છોકરા 5 મિનિટમાં 5 પાનાં લખે તો એક છોકરો એક પાનું કેટલી મિનિટમાં લખશે?

2 / 10

જે દર પર બેંકો રિઝર્વ બેન્કને નાણાં ઉધાર આપે છે તે દર કયો છે?

3 / 10

નીચેનામાંથી કોને ભારતરત્નથી સન્માનિત કરવામાં આવેલ નથી?

4 / 10

વિશ્વ સાહિત્ય દિવસ....

5 / 10

ભારતીય વિધાભવન (મુંબઈ) દ્વારા કયું સામયિક બહાર પાડવામાં આવે છે ?

6 / 10

Pick out the word opposite or nearby so in the meaning of the given words ‘ANGER’

7 / 10

ચકુંડો કોનું ઉપનામ છે ?

8 / 10

સુરેશ જોષી રચિત 'છિન્નપત્ર' ના મુખ્ય પાત્રો નીચેના માંથી ક્યા છે ?*

9 / 10

બંધારણસભાના પ્રથમ કાર્યકારી પ્રમુખ કોણ હતા?

10 / 10

ભારતમાં રેલવે તથા ટપાલસેવા કોના શાસનકાળમાં શરૂ થઈ?

Your score is

The average score is 51%

0%

Online Quiz 14

/10
0 votes, 0 avg
8
Created on By mahesh

Online Quiz 14

1 / 10

“તરી”શબ્દનો સમાનાર્થીશબ્દ આપો

2 / 10

કહેવત સમજાવો.”તામ્બાની તોલડી તેર વાના માગે”

3 / 10

ગુજરાતમા લિગ્નાઈટનુ સૌથી વધુ ઉત્પાદન ક્યા થાય છે ?

4 / 10

ઉંદર મારવાની દવા બનાવવા કોનો ઉપયોગ થાય છે ?

5 / 10

___  is the last month o the year 

6 / 10

એક સ્ત્રી સામે આંગળી ચિંધતા વિધિએ કહ્યુ કે તેમના માતાના એકના એક પુત્રનો ભાણેજ તેનો પતિ થાય.તો વિધિ અને એ સ્ત્રી વચ્ચે શો સમ્બંધ હશે?

7 / 10

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો.”ચમકની છાંટ વાળો આરસપહાણ”

8 / 10

ક્યુ જોડકુ ખોટુ છે ?

9 / 10

1 થી 5 સુધીની સરેરાશ શોધો.

10 / 10

6 મશીન દર કલાકે 270 કપડા સીવે છે તો 10 મશીન 4 કલાકમા કેટલા કપડા સીવી શકે  ?

Your score is

The average score is 49%

0%

Online Quiz 13

/10
0 votes, 0 avg
11
Created on By mahesh

Online Quiz 13

1 / 10

“મમરો મૂકવો” નો અર્થ જણાવો

2 / 10

જેવુ વાવશો તેવુ લણશો”સર્વનામ ઓળખાવો

3 / 10

નીચેનામાથી સાદા વ્યાજનુ સૂત્ર ક્યુ છે?

4 / 10

“અવાજ” નો પર્યાય નીચેનામાથી ક્યો છે?

5 / 10

They didn’t speak___ rudely as we

6 / 10

Give antonym of  ALLOW

7 / 10

અખાડામા જવાના મે ઘણીવાર અખાડા કર્યા છે” અલંકાર ઓળખાવો

8 / 10

મહાગુજરાત આંદોલન કઈ સાલમા શરુ થયુ હતુ ?

9 / 10

હવાનુ દબાણ માપવા માટેનુ સાધન ક્યુ છે?

10 / 10

હેલિકોપ્ટરની શોધ કોણે કરી હતી?

Your score is

The average score is 55%

0%

Online Quiz 12

/10
0 votes, 0 avg
11
Created on By mahesh

Online Quiz 12

1 / 10

The cattle…..grazing in the field

2 / 10

સંપુર્ણ પારદર્શક પદાર્થ તરીકે શેની ગણતરી કરાય છે?

3 / 10

પ્રયાસથી મેળવી શકાય તેવુ

4 / 10

રૈખિકજોડ્ના એક ખૂણાનુ માપ 900 છે તો બીજા ખૂણાનુ માપ શોધો

5 / 10

શિમલા કરાર કોની- કોની વચ્ચે થયા હતા?

6 / 10

રેનેસા શુ છે ?

7 / 10

દાનવીર; સમાસ ઓળખાવો

8 / 10

સિંધુ સંસ્કૃતિના શહેરોમાંથી કયું શહેર પાણીની વ્યવસ્થા માટે જાણીતું છે?

9 / 10

This is my purse.where is ……?

10 / 10

સુર્યગ્રહણ કયા દિવસે થાય છે?

Your score is

The average score is 54%

0%

Online Quiz 11

9
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 11

1 / 10

ભારતનું કયું શહેર બે રાજ્યોની રાજધાની છે?

2 / 10

ભારતમાં આર્થિક મહત્ત્વ ધરાવતું ફૂલ ક્યું છે?

3 / 10

એક ક્વિન્ટલ બરાબર કેટલા ગ્રામ થાય?

4 / 10

માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ મહિલા કોણ હતી?

5 / 10

કોષોના અભ્યાસની શાખા કયા નામે ઓળખાય છે?

6 / 10

કૂતરો : ભસે :: ઊંટ :___

7 / 10

ભારતમાં નાણાંકીય દશાંશ પદ્ધતિ કયા વર્ષ થી દાખલ કરાઈ?

8 / 10

'પ્રિયદર્શી' કોનું તખલ્લુસ છે?

9 / 10

અષ્ટાંગ યોગમાં શેનો સમાવેશ થતો નથી?

10 / 10

જ્ઞાનપીઠ અવોર્ડ કયા ક્ષેત્ર માટે અપાય છે?

Your score is

The average score is 51%

0%

Online Quiz 10

10
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 10

1 / 10

18 કેરેટ સોનામાં શુદ્ધ સોનું કેટલા ટકા હોય છે?

2 / 10

ઉનાળામાં કોણ ક્રિસમસ ઉજવે છે?

3 / 10

હાલમાં બંધારણમાં માન્ય ભાષાઓ કેટલી છે?

4 / 10

કયા ગ્રહને લીલો ગ્રહ કહે છે?

5 / 10

ઉર્જાનો મૂળ સ્ત્રોત નીચેનામાથી કયો છે?

6 / 10

મહાકવિ કાલિદાસ કયા સમ્રાટની સભાનું આભૂષણ હતા?

7 / 10

'ગાઇડ' નામની પ્રસિદ્ધ કૃતિના સર્જક કોણ છે?

8 / 10

રિઝર્વ બેંકનું મુખ્ય મથક ક્યાં આવેલું છે?

9 / 10

શક સવંત કોણે શરૂ કરી હતી?

10 / 10

સેવા ગ્રામ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે?

Your score is

The average score is 56%

0%

Online Quiz 9

0 votes, 0 avg
13
Created on By mahesh

Online Quiz 9

1 / 10

ગુજરાતી ગીતાંજલીના કવિ તરીકેનુ બિરૂદ ક્યા કવિને પ્રાપ્ત થયુ છે

2 / 10

ટીયરગેસનુ રાસાયણિક નામ શુ છે ?

3 / 10

ગુજરાતના ક્યા જિલામા સૌથી વધુ ગામડાઓ આવેલા છે?

4 / 10

એક વ્યક્તિ સાયકલ દ્વારા 750 મીટરનુ અંતર 2 મીનીટ 30 સેકંડમા કાપે છે.તો સાયકલ ચલાવનારની ઝડપ કિમિ/કલાક્મા કેટલી થશે ?

5 / 10

સાપબાજી કૃતિ કોની છે ?

6 / 10

એક પાસાને ઉછાળતા તેના પરનો અંક 5 આવે તેની સમ્ભાવના શોધો.

7 / 10

Give synonym of ABANDON

8 / 10

જેવુ વાવશો તેવુ લણશો”સર્વનામ ઓળખાવો

9 / 10

અકર્મીનો દડિયો કાણો” કહેવતનો અર્થ સમજાવો.

10 / 10

શબ્દસમૂહ માટે એક શબ્દ આપો: શબ્દની મૂળ ઉત્પત્તિ

Your score is

The average score is 45%

0%

Online Quiz 8

13
Created on By Aditri Parmar

Online Quiz 8

1 / 10

ભારતે પ્રથમ અણુધડાકો કયા સ્થળે કર્યો હતો?

2 / 10

સૂર્યગ્રહણ ક્યાં દિવસે થાય છે?

3 / 10

લંડન કઈ નદીના કિનારે આવેલું છે?

4 / 10

રક્તકણો શરીરમાં કેટલા દિવસ જીવે છે?

5 / 10

ભારતની સૌથી જુની પર્વતમાળા કઈ છે?

6 / 10

માઉન્ટ એવરેસ્ટ કયા દેશમાં આવેલ છે?

7 / 10

દિવસ-રાત થવાનું કારણ શું છે?

8 / 10

ભારતની પ્રથમ અણુભઠ્ઠી કઈ છે?

9 / 10

કયા ગ્રહની પરિભ્રમણ ગતિ સૌથી વધારે છે?

10 / 10

રામકૃષ્ણ મિશનના સ્થાપક કોણ હતા?

Your score is

The average score is 63%

0%

Online Quiz 7

0 votes, 0 avg
16
Created on By mahesh

Online Quiz 7

1 / 10

રૂઢિપ્રયોગનો સાચો અર્થ શોધો. ઓછું આવવું.

2 / 10

One of this is used for both male and female

3 / 10

ક્યો વાયુ દહન શામક વાયુ તરીકે ઓળખાય છે ?

4 / 10

To be rapid in speed

5 / 10

ગુજરાતનું કયું શહેર મત્સ્યઉદ્યોગ માટે જાણીતું છે?

6 / 10

નબળી આંખની દષ્ટિ અને રાત્રે ઓછું દેખાવે ક્યા વિટામિનની ઊણ થાય છે?

7 / 10

Jenny……..tired

8 / 10

નીચેનામાંથી કયો આહારના મુખ્ય પોષક દ્રવ્યોમાં સમાવિષ્ટ નથી ?

9 / 10

બનાસ નદી પર ક્યો બંધ આવેલો છે ?

10 / 10

નીચેનામાંથી કયું શહેર ભારતના હવાઈ નકશા પર નથી?

Your score is

The average score is 68%

0%

Online Quiz 6

/10
0 votes, 0 avg
16
Created on By mahesh

Online Quiz 6

1 / 10

35 મીટર લમ્બાઈની બાજુઓ ધરાવતા એક ચોરસ મેદાનની ફરતે ચક્કર લગાવવા રમેશને 9 કીમી/કલાક ની ઝડપે કેટલો સમય લાગશે ?

2 / 10

ક્યો વાયુ દહન શામક વાયુ તરીકે ઓળખાય છે ?

3 / 10

ગુજરાતની સૌથી મોટી એવિયરી ક્યા આવેલી છે ?

4 / 10

“શ્રધ્ધાનો હો વિષય તો પુરાવાની શી જરુર?

કુરાનમા તો કયાય પયગમ્બરની સહી નથી” આ પંક્તિ કોની છે?

5 / 10

___  is the last month o the year 

6 / 10

સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એંડ મરીન કેમિકલ રીસર્ચ સેંટર ક્યા આવેલુ છે ?

7 / 10

Mohit ,you should ___your teachers advice   

8 / 10

કઈ ક્રુતિ પન્નલાલ પટેલની નથી ?

9 / 10

6000 નુ 12% લેખે કેટલા વર્ષનુ વ્યાજ 3600 થાય ?

10 / 10

ગુજરાતમા ક્યા જીલ્લાને સૌથી લામ્બો દરિયાકિનારો છે?

Your score is

The average score is 36%

0%

Online Quiz 5

/10
0 votes, 0 avg
13
Created on By mahesh

Online Quiz 5

1 / 10

કઈ વનસ્પતિ કીટકોને ફસાવી તેમાંથી પોષણ મેળવે છે?

2 / 10

સાચી જોડણી શોધો

3 / 10

લાઇકન એ કયા બે સજીવો વચ્ચેનું સહજીવન છે?

4 / 10

The children……..this lesson before

5 / 10

રેશમ મેળવવા માટે રેશમના કીડા ઉછેરવાના ઉદ્યોગને શું કહે છે?